Kandiratong
Siffer, Roger

 •  01 - D'r Hans em Schnokeloch
 •  02 - Yukaïdi Yukaïda
 •  03 - Müeder i will e Ding
 •  04 - Oh wie glücklich
 •  05 - In Strossburi do esch's schön
 •  06 - Hop Mariannela
 •  07 - Modern Hans
 •  08 - Kandiratong
 •  09 - D'Memere
 •  10 - Maidel veux-tu ?
 •  11 - Ich bin konscrit
 •  12 - Wurscht egal

Produkt : CD
Kategorie : Liedermacher
Produktionsjohr : 1976
Informatione :vergriffe


vom selwe Kuenschtler :


Krambol (2004)

en rupture

Papa Rhein (2000)


D'Beschte (1992)

en rupture

Liedle fer Kleini un Grossi (1980)

en rupture

Alsace au pluriel (1978)


Langsam dummle (1977)


Kandiratong (1976)

épuisé

Follig song (1974)


Alsace à vendre (1973)


Mine G'sang (1972)

épuisé